Spawanie rurociągów

Choć nasza firma zlokalizowana jest na obszarze województwa opolskiego, profesjonalne spawanie rurociągów oferujemy klientom z całej Polski. Dzięki zaawansowanemu zapleczu technicznemu, jakie mamy do dyspozycji w naszym zakładzie oraz kadrze doświadczonych specjalistów, oferowane przez nas usługi cechują się trwałością i starannością.

Istnieje kilka metod spawania rurociągów wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Technologią, z której najczęściej korzysta nasza firma jest uniwersalna metoda TIG (Tungsten Inert Gas) – pozwala ona bowiem na spajanie prawie wszystkich grup materiałowych. Polega ona na łączeniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (argon, hel i mieszanki tych gazów).

Zastępczą dla technologii TIG metodą, która sprawdza się podczas spawania rurociągów, jest technologia MAG (Metal Active Gas). Stosuje się ją do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Metoda MAG wykorzystywana jest do łączenia poszczególnych odcinków przy większych konstrukcjach.