Walcowanie blach

Walcowanie blach

  • minimalna średnica 160 mm,
  • grubość blachy do 6,5 mm,
  • długość walca 1300 mm.